Kortdesign - Accepter betingelserne
Trin 1 af 5
Læs og accepter nedenstående betingelser:

Sparekassen Kronjyllands betingelser for individuelle kort

For at få udstedt et kort med dit eget design skal betingelserne nedenfor være opfyldt:

De almindelige betingelser for udstedelse af kort i Sparekassen Kronjylland skal være opfyldt -
herunder blandt andet:

 • Du må ikke være registreret som check- eller hævekortmisbruger
 • Du skal kunne kreditgodkendes efter Sparekassen Kronjyllands sædvanlige betingelser for udstedelse af betalingskort.
Hvis du ønsker at få en ny korttype, som du ikke har i forvejen, vil Sparekassen Kronjylland efter omstændighederne kontakte dig for at aftale nærmere. Hvis du ikke er kunde i forvejen, bliver du kontaktet for at aftale nærmere om kundeoprettelse og kreditgodkendelse.

I forhold til designet på kortet er der blandt andet følgende regler:
 • Kortet må ikke indeholde varemærker, logoer eller reklamelignende materiale. Som eksempel herpå kan nævnes billeder af biler og motorcykler af almindeligt kendte mærker - også selv om logoet ikke kan ses direkte. Det samme gælder billeder fokuseret på andre produkter.
 • Der må ikke anvendes fotos, billeder eller andet materiale, som andre har ophavsret til. Herunder gælder billeder og kunstværker (lavet af andre end dig selv). Der kan således heller ikke bruges fotos m.v. som kan findes på Internettet.
 • Kortet må ikke indeholde tekster, slogans eller lignende. Billedet må heller ikke angive en dato for, hvornår det er taget, da dette kan forveksles med andre tal på kortet
 • Kortet må ikke indeholde web-adresser og e-mailadresser.
 • Billeder af personer kræver personens samtykke. Sparekassen Kronjylland kan til enhver tid kræve at se sådanne personers skriftlige samtykke. Billeder som typisk vil blive afvist af denne grund er billeder med grupper af personer og billeder af kendte personer. Det er ikke nok, at en person har givet samtykke til at stille op til at få taget billedet, der skal foreligge et udtrykkeligt samtykke til at blive brugt på kortet.
 • Kortet må ikke indeholde anstødelige eller provokerende billeder eller religiøse, racistiske eller politiske budskaber i form af billeder, symboler eller grafik. Under denne kategori hører f.eks. billeder af militær, våben, kampsport, døde dyr (herunder også jagttrofæer), køer og grise.
 • Kortet må ikke indeholde anstødelige eller seksuelle motiver. Under dette punkt hører billeder af personer der kysser hinanden, helt eller delvist nøgne personer og børn uden eller med meget lidt tøj på.
 • Der må ikke anvendes metalliske farver som baggrund. Der er hovedsageligt tale om guld-, sølv-, og bronzefarver samt farver der kan minde om disse.
 • Sparekassen Kronjyllands logo, samt kortets tekster og logo skal tydeligt fremgå på den udvalgte baggrund.
 • Sparekassen Kronjylland har ret til at ændre farven på logo og tekst, for at sikre at dette fremtræder tydeligt.

Formålet med reglerne er, at sikre dig mod ubehagelige oplevelser, hovedsageligt når du bruger kortet i udlandet. Ting og forhold, der er helt almindelige og accepterede efter danske forhold, kan virke anstødelige og provokerende på folk i andre lande.
Hver enkelt kort skal individuelt vurderes og godkendes. Sparekassen Kronjylland har ikke pligt til at begrunde eventuelle afvisninger.